ELVÁLT SZÜLŐK ÉS MOZAIKCSALÁDOK KLUBJA

Válás után – Mozaikcsalád Fotópályázat 2013

Fókuszban egy új családtípus
Mozaikcsaládok a Te lencséden keresztül

"A kötelék, mely az igaz családot összefűzi, nem a vér, hanem az
egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm."
Richard Banc

Mozaikcsaládnak nevezzük azt a családot, amikor legalább az egyik
felnőttnek van az előző házasságából gyermeke.


Hogyan működik egy ilyen család? Kik a tagjai? Miben különböznek a
hagyományos családtól?
Vajon lehet teljes családi életet élni mozaikcsaládban? Hogyan?

Magyarországon első alkalommal kerül sor ennek a témának fotópályázati kiírására. Ezt az újnak nem mondató, de egyre elterjedtebb családtípust szeretnénk bemutatni a fotó médiumának segítségével. Felhívni a figyelmet ennek a társadalmi változásnak a hatásaira és következményeire. A fotópályázat célja a válással és az újraházasodással kapcsolatos társadalmi és családon belüli szemléletváltás elősegítése. A válás és újraházasodás tabuként kezelésének és negatív előítéleteinek megváltoztatása.

Becslések szerint ma a háztartásoknak legalább a harmada mozaik-jellegű, és több százezer kiskorú gyermek él mozaikcsaládban. Itt az ideje hát, hogy a mozaikcsaládot elismerjék a mai kor bevett együttélési formájának. A mozaikcsalád kifejezés nincs a köztudatban. Ez is azt mutatja, hogy sem a társadalom, sem az emberek nem tesznek különbséget a hagyományos (nukleáris) család és a mozaikcsalád között. A társadalom is azt várja el tőlük, hogy hagyományos családként éljék az életüket és talán ezt a mozaikcsaládban élők el is hiszik. Akarva-akaratlanul is arra vágynak, hogy mozaikcsaládos felállással, de klasszikus formában éljék mindennapjaikat, pedig ez nem ilyen egyszerű. Ezzel az irreális elvárással nem tud a mozaikcsalád jól működni. Meg kellene érteni és értetni, hogy a mozaikcsalád sem összetételben, sem szerepeiben, sem egymáshoz fűződő kapcsolataiban nem hasonlít a hagyományos családhoz. Eltérőek a kapcsolatformái, nem mindenkihez fűz vérszerinti kötelék. A mozaikcsaládok nagyon kevés segítséget kapnak, mivel sajátosságaikat, szerepeiket, funkcióikat és pozícióikat még a szakemberek sem ismerik eléggé. Mások a szabályok, szabad és kell is másmilyennek lenniük.

A FOTÓPÁLYÁZAT TÉMÁJA

A mozaikcsaládban élő emberek környezetének és hétköznapjainak bemutatása. A mozaikcsalád tagjai közötti kapcsolat ábrázolása. Bepillantás a mozaikcsaládok hétköznapjaiba. Mindennapi élethelyzetek rögzítése. Ünnepek a mozaikcsaládokban. Emberi viszonyok, kapcsolatok sokfélesége, csoportdinamika. Humor, tragikum és más intenzív érzések. Rávilágítani és felhívni a figyelmet az elvált szülők nehézségeire, sikereire, az új családalapítás buktatóira, azokra a kihívásokra, nehézségekre, előítéletekre, amelyekkel az elvált szülők és újraházasodott emberek szembesülnek. A képek manipulálása megengedett, amennyiben a mondanivalót, érthetőbbé, kifejezőbbé teszi. Az emberábrázolás nem feltétel.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM

A mozaikcsaládok és kapcsolatrendszerük átfogóbb megismeréséhez, beszélgetéssel egybekötött tájékoztatót tartunk 2013. június 9-én 10 órakor.
Helyszín: Csili Művelődési Központ
Budapest, XX. kerület, Nagy-Győri István u. 4-6.(Bejárat a Baross utca felől)
A fórum jó lehetőséget biztosít a témagyűjtéshez és segítséget nyújt a pályaművek elkészítéséhez. A programra regisztrálni lehet a fotopalyazat@mozaikcsaladok.hu címen.

A fotópályázat műveiből kiállítást szervezünk az ország több pontján:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok

A FOTÓPÁLYÁZAT SZABÁLYAI

 1. A pályázaton amatőr és hivatásos fotósok is pályázhatnak.
 2. Pályázni fekete-fehér, színes és digitális fotóval is lehet.
 3. A fotó mérete: hosszú oldal 5400 pixel, maximum 5 MB.
 4. Minden pályázó maximum 3 fotót küldhet el, melynek szerzői jogaival rendelkezik.
 5. A fotók témájának összhangban kell lenni a meghirdetett fotópályázat témájával.
 6. A szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatot érvénytelennek tekinti, ha a fénykép nem felel meg a feltételeknek a meghirdetett verseny témájával kapcsolatban.
 7. A szakmai zsűri fenntartja magának a jogot, hogy nem ad kiemelkedő helyezést, értékelést, ha a fénykép nem megfelelő a verseny színvonalának és minőségének.
 8. A pályázó egyetért beküldött adatai (név, település) és pályamunkájának nyilvánosságra hozatalával.
 9. A fotópályázat szervezője fenntartja a használati jogot a versenyben szereplő képek felett a saját igényeik szerint, (illusztrációk, oktatási segédeszközök, marketing). Ezekért a használatokért a felhasználó nem köteles jutalmat fizetni a pályázónak.
 10. A pályázat kiírói és szervezői személyiségi és szerzői jogi kérdésekben sem jogi, sem semmilyen egyéb felelősséget nem vállal.
 11. A szervező fenntartja a jogot, hogy díjmentesen a pályázó részére történő bármilyen ellenértéket vagy szerzői jogdíj megfizetése nélkül a pályamunkákat a honlapján és közösségi oldalán megjelentesse a pályázó nevének feltüntetésével, valamint jogosult a pályamunkák kiállítására és felhasználhatja az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez.
 12. A pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes fotó kiválasztására nem objektív szempontok alapján, hanem kizárólag a bíráló zsűri szubjektív szakmai szempontjai és értékítélete alapján kerül sor.
 13. A szervező azon pályázók felé, akik a kiválasztás során nem minősültek nyertesnek, azzal kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállal sem a kiválasztás szempontjai, sem egyéb bírálás során felmerülő körülmények, tények miatt.
 14. A pályázó jogszavatosságot vállal azért, hogy az általa beadott képeken harmadik személynek felhasználási vagy egyéb korlátozó joga nem áll fenn.
 15. A zsűri által hozott eredmény a szervező megerősítése után visszavonhatatlan.
 16. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a versenyt lemondja, ha arra kényszerítő okok jelentkeznek. A verseny újbóli meghirdetése ugyanúgy fog történni, mint ahogy a verseny meg volt hirdetve. Ez azt jeleni, hogy a felhívás meg lesz hirdetve a verseny hivatalos honlapján.
 17. A fotópályázat kiírása és a rendelkezések a fotópályázat bejelentésétől lépnek hatályba.
 18. A pályázó a pályázat beadásával elfogadja a kiírás feltételeit a szervezők és a zsűri döntése ellen fellebbezésének helye nincs.

A NEVEZÉS MÓDJA

Nevezni az alábbi adatok megadásával lehet:

Az adatokat és a fotókat a nevezes@mozaikcsaladok.hu címre kell küldeni.
Beküldési határidő: 2013. július 31. 24.00 óra.


FOTÓPÁLYÁZATI NAPTÁR

Országos kiállítások:
Budapest, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Pécs, Szolnok


ÉRTÉKELÉS, ZSŰRITAGOK

A pályaműveket a fotográfia és a média neves képviselői, családsegítő szakemberek bírálják el.


FOTÓPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA

I. díj: 100.000 Ft értékű ajándékcsomag
II. díj: 60.000 Ft értékű ajándékcsomag
III. díj: 40.000 Ft értékű ajándékcsomag